Úradná správa zo dňa 18.6.2013


Úradná správa zo dňa 12.10.2008

Štatutárska komisia upozorňuje na stále platiace pravidlo o platení pokút. T.j. ak nie je pokuta zaplatená do skončenia hracieho dňa, resp. ak sa mužstvo do skončenia hracieho dňa nedohodne na spôsobe platby s Pavlom Fedorčákom, mužstvu budú strhnuté 3 body. Zároveň do uhradenia záväzkov voči lige nemôže mužstvo nastúpiť na ďalšie zápasy.

Štatutárska komisia upozorňuje na pravidlo o číselnom rozlíšení hráčov. Od jarnej časti nebude môcť na zápas nastúpiť hráč bez dresu s číselným označením.

Ďalej upozorňuje, že na striedačkách môžu byť počas zápasu len striedajúci hráči a tréner.


Úradná správa zo dňa 18.4.2006


Úradná správa zo dňa 26.10.2005


Úradná správa zo dňa 12.10.2005


Úradná správa zo dňa 29.9.2005


Úradná správa zo dňa 22.9.2005


Úradná správa zo dňa 8.9.2005

Štatutárska komisia upozorňuje všetkých rozhodcov na nevyhnutné uvedenie mien rozhodcov čitateľne (najlepšie paličkovým písmom) do zápisu o stretnutí. Neuvedenie mena (mien) môže byť považované za nevyhovenie rozhodcu v zápase.


Úradná správa zo dňa 1.9.2005

Štatutárska komisia upozorňuje všetkých rozhodcov na striktné dodržiavanie pravidla 4 – výstroj hráčov (platí najmä pre UT). Rozhodca nesmie pripustiť do zápasu hráča s nevhodnou obuvou (t.j. kopačkami s tvrdými štupľami – lisované a šroubovacie) ani ak by s tým súper súhlasil. Správca ihriska alebo štatutár má právo zápas ukončiť, ak hráč s nevhodnou obuvou odmietne opustiť hraciu plochu.

Ďalej upozorňuje všetkých rozhodcov na nevyhnutné uvedenie mien rozhodcov čitateľne (najlepšie paličkovým písmom) do zápisu o stretnutí. Neuvedenie mena (mien) môže byť považované za nevyhovenie rozhodcu v zápase.


Úradná správa zo dňa 25.8.2005

Štatutárska komisia upozorňuje všetkých rozhodcov na striktné dodržiavanie pravidla 4 – výstroj hráčov (platí najmä pre UT). Rozhodca nesmie pripustiť do zápasu hráča s nevhodnou obuvou (t.j. kopačkami s tvrdými štupľami – lisované a šroubovacie) ani ak by s tým súper súhlasil. Správca ihriska alebo štatutár má právo zápas ukončiť, ak hráč s nevhodnou obuvou odmietne opustiť hraciu plochu.

Ďalej upozorňuje všetkých rozhodcov na nevyhnutné uvedenie mien rozhodcov čitateľne (najlepšie paličkovým písmom) do zápisu o stretnutí. Neuvedenie mena (mien) môže byť považované za nevyhovenie rozhodcu v zápase.

Štatutárska komisia rozhodla upustiť od strhnutia troch bodov mužstvám spomínaných v Úradnej správe zo dňa 18.8.2005, ktoré neuhradili svoje záväzky včas, t.j. mužstvám Gestum Pitbulls, Bad Habit a IRF. Pravidlo o včasnom neuhradení záväzkov zostáva naďalej v platnosti. Dôvodom odpustenia trestu je prechod na iný režim platenia pokút, na aké boli mužstvá zvyknuté v minulosti.


Úradná správa zo dňa 18.8.2005

Štatutárska komisia upozorňuje všetkých rozhodcov na striktné dodržiavanie pravidla 4 – výstroj hráčov (platí najmä pre UT). Rozhodca nesmie pripustiť do zápasu hráča s nevhodnou obuvou (t.j. kopačkami s tvrdými štupľami – lisované a šroubovacie).

Ďalej upozorňuje všetkých rozhodcov na nevyhnutné uvedenie mien rozhodcov čitateľne (najlepšie paličkovým písmom) do zápisu o stretnutí. Neuvedenie mena (mien) môže byť považované za nevyhovenie rozhodcu v zápase.