Na stiahnutie sú k dispozícii tieto dokumenty

Ak si uvedené dokumenty chcete uložiť na disk, stlačte na nich pravé tlačidlo na myši a zvoľte „uložiť cieľ ako...“ („save as...“)

PDF dokument  Pravidlá BLMF   (potrebujete Adobe Reader)
Excel  BLMF prestupový formulár   (potrebujete Microsoft Excel)
PDF dokument  BLMF prestupový formulár   (potrebujete Adobe Reader)
Excel  Prihláška do BLMF   (potrebujete Microsoft Excel)
PDF dokument  Prihláška do BLMF   (potrebujete Adobe Reader)
Adresár  Zápisy zo stretnutí
Excel 95  Ponuka pre sponzorov (ukážka)   (potrebujete Microsoft Word)